De zorg aan het jonge kind (0-4 jaar) 

Infant Mental Health

De belangrijkste ontwikkelingsfase in het leven van een mens is die in de baarmoeder en daarna als jong kind in de eerste levensjaren. Jonge kinderen ontwikkelen zich snel en hebben in een korte tijd veel stappen in hun ontwikkeling te maken. Soms is op jonge leeftijd al te zien dat de ontwikkeling anders loopt dan bij andere kinderen, of hebben ouders zorgen over het gedrag van hun kind. Dan is het van belang om op tijd hulp of behandeling te zoeken, zodat de problemen zich niet opstapelen of de ontwikkeling beïnvloeden.

 

Van zwangerschap tot basisschoolkind

De geestelijke gezondheidszorg voor het jonge kind richt zich op de zorg voor het kind (met een sterk vermoeden van de ontwikkeling van psychische problemen) en de ouders. Dit kan al aan de orde zijn vanaf de zwangerschap (-9 maanden) tot en met de eerste levensjaren (0-6 jaar). Het doel van deze zorg is om de ontwikkeling van het jonge kind zoveel mogelijk te bevorderen, bijvoorbeeld door het versterken van de band tussen ouder en kind.

 

Vroege ervaringen

Vroege (leer)ervaringen hebben veel invloed op de ontwikkeling. Het brein is in de eerste jaren extra gevoelig voor positieve of negatieve ervaringen. Het is dus heel belangrijk dat

u als ouder problemen op tijd herkent en hulp zoekt, zodat uw kind snel de beste zorg krijgt.