Kosten en vergoedingen volwassenen 

De volwassenzorg binnen In Verbinding, Praktijk voor ouder en kind richt zich op (aanstaande) ouders. Zwangere vrouwen, jonge moeders en hun partners kunnen binnen praktijk terecht voor psychologische behandeling.

 

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars voor de psychologische volwassenzorg. Indien u gebruik wilt maken van de zorg van In Verbinding Praktijk voor ouder en kind, dan raad ik u aan om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 

Psychologische hulp wordt verrekend met het wettelijk verplichte eigen risico. De hoogte van dit bedrag verschilt per jaar.  In 2021 bedraagt het verplichte eigen risico 385 euro. De tarieven voor psychologische zorg zijn wettelijk vastgesteld en zijn te vinden op www.nza.nl.

 

Voor diagnostiek en behandeling is een verwijsbrief van de nodig als men voor vergoede behandeling in aanmerking wil komen. In de verwijsbrief moet staan: de naam, adres en AGB-code van de (huis)arts, dat er een vermoeden is van DSM-5 problematiek en dat er een indicatie is voor GB-GGZ.

 

Verwijzers kunnen het Zorgring e-mailadres:

mreus@inverbinding-pvok.zorgring.nl gebruiken.