Wet- en regelgeving

Beroepscode

Als GZ-psycholoog ben ik geregistreerd in het BIG-register. Middels dit register ben ik in de uitoefening van mijn beroep, verplicht volgens de regels voor kwaliteit en gedrag van de Beroepscode voor psychologen (opgesteld door het NIP) te handelen. Zie hier

 

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders

Indien u gescheiden bent en u heeft beiden gezag over uw kind dat jonger is dan 16 jaar, dan kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd en tevens vervat in de Beroepscode voor Psychologen.

 

Rechten en plichten

Bij het aangaan van een psychologische behandeling is er sprake van een wettelijke overeenkomst met rechten en plichten tussen cliënt en psycholoog. Deze staan omschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Meer informatie over de WGBO vindt u hier.

 

Belangrijke rechten als u in behandeling gaat, zijn o.a.:
– U heeft recht op informatie
– U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
– U heeft recht op inzage van uw dossier
– U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
– U heeft het recht om een klacht in te dienen

 

Klachten- en geschillenregeling

Het bieden van kwalitatief goede zorg, respect voor de cliënt en zijn/haar gezin vind ik belangrijk. Als u klachten, vragen of suggesties heeft om de zorg nog beter op uw wensen af te stemmen dan hoor ik dat graag.

 

Als u ergens niet tevreden over bent, dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk met mij bespreken. Ik zal mijn uiterste best doen om uw klacht te verhelpen. Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek – ontevreden blijft, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen.

 

Uw klacht kan ingediend worden bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: klachten@nvgzp.nl
De klachtenregeling is hier te vinden.